Hadtörténeti Intézet és Múzeum
A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban két, gyűjtőkörében és szolgáltatásaiban eltérő bibliotéka alakult ki. A Hadtörténeti Könyvtár 1920-ban kezdte meg működését, a Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye 1918-ban jött létre. Mindkét intézmény az alapítástól kezdve gyűjtött könyveket, újságokat, nyomtatványokat, kéziratokat. Az országos feladatkörű tudományos szakkönyvtári feladatokat a Hadtörténeti Könyvtár látja el, ahol Közép-Európa egyik legnagyobb katonai szabályzatgyűjteménye is kutatható. A Hadtörténeti Könyvtár teljességre törekedve gyűjti a Magyarországon megjelent katonai szakirodalmat. A külföldi szakirodalomból válogatva, a jelentősebbeket szerzi be, főként a magyar vonatkozásúakat. A gyűjtőkörbe beletartoznak a határ és rokonterületek szakirodalma, a könyvtári munkához és tudományos kutatáshoz szükséges kézikönyvek is. Különgyűjteményeink közül nem egy az országban páratlan teljességgel és ritkasággal bír. Könyvállományunk jelenleg több, mint 205 ezer dokumentumot foglal magába. A Múzeumi Könyvgyűjtemény mintegy 100 ezer raktári egységet tart nyilván. Sajtóanyagunk nagy része kötetlen, szálas újság, így a gyűjtemény megközelítőleg felét kitevő anyagcsoport mintegy milliós fizikai egységet jelent. A sematizmusok és a honvédségi közlönyök mellett a leggyakrabban használt állományrész az ezredtörténetek és az első világháborús emlékkönyvek, melyekből a két könyvtár egyedülálló kollekcióval rendelkezik.


Név:
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Cím:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Telefon:

Hadtörténeti Könyvtár olvasóterme: (+36-1) 325-1669
Hadtörténeti Könyvtár irodái: (+36-1) 325-1672
Múzeumi Könyvgyűjtemény: (+36-1) 325-1670
Fax:
(+36-1) 325-1672
E-mail:
Nyitva tartás:
Hadtörténeti Könyvtár: hétfő: 9-13 óráig, kedd, csütörtök: 9-18:30-ig.
Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye: szerda: 9-16 óráig.
A raktári kiszolgálás a gyűjtemények zárása előtt fél órával fejeződik be.
Térkép:
Átlagos (0 szavazat)

Könyvtár

Magyar HIM

HIM